Türkiye’ de İkamet Eden Ve KDV Mükellefiyeti Bulunmayan Kişiden Alınan Yurt Dışı Aracılık Hizmetinin Vergilendirilmesi

Şirketler yurt dışı satışlarını arttırmak için zaman zaman komisyoncu ya da aracılarla çalışmaktadır. Türkiye’de yerleşik ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişiden alınan yurt dışında müşteri bulma hizmetine ilişkin komisyon bedeli ödenirken katma değer vergisi (KDV) veya gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususları nasıl değerlendirilmelidir?

Hizmetin alınacağı kişi, söz konusu faaliyeti kazanç sağlama amacıyla ve devamlılık arz etmeyecek şekilde yapıyorsa, elde edilen kazanç “arızi kazanç” olarak değerlendirilecek ve bu kişilere yapılacak olan komisyon ödemesinden tevkifat yapılmayacaktır. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca devamlılık arz etmeyecek şekilde arızi olarak yürütülen söz konusu hizmet KDV’ye tabi tutulmayacaktır.

Şirkete müşteri bulma hizmeti veren aracı kişilerin, bu işi kazanç sağlama amacıyla ve devamlılık arz edecek şekilde yürütmesi halinde ise; bu kişilerce tahsil edilen komisyon bedellerinin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve ilgili kişiler adına ticari kazanç mükellefiyetlerinin tesis edilmesi gerekmektedir. Ticari kazanç olarak değerlendirilen bu hizmet KDV’ye tabi olacak ve hesaplanan KDV, hizmeti sunan mükellef tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

Share: