Örtülü Sermaye Kapsamında Bulunan İlişkili Şirketine Borç Para Kullandıran Tam Mükellef Bir Kurumun Elde Ettiği Gelir (Faiz Ve Kur Farkı Gelirleri), İştirak Kazancı İstisnası Olarak Değerlendirilebilmesinin Kuralları

  • İştirak edilen bir şirkete borç verilmişse ve o şirket, ilgili dönemde kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan etmişse, borç veren şirketin elde ettiği faiz gelirine iştirak kazancı istisnası uygulanamaz. Yani, borç veren şirketin kazancı üzerinden vergi avantajı sağlanamaz.
  • İştirak edilen şirket, elde ettiği faiz gelirinden daha fazla bir kurumlar vergisi matrahı beyan etmişse, borç veren şirketin elde ettiği faiz gelirinin tamamı iştirak kazancı istisnası olarak vergiye tabi kazançtan düşülebilir. Yani, borç veren şirketin bu faiz geliri üzerinden vergi avantajı sağlanabilir.
  • Ancak, iştirak edilen şirket elde ettiği faiz gelirinden daha az bir kurumlar vergisi matrahı beyan etmişse, borç veren şirketin elde ettiği faiz gelirinin sadece iştirakin kurumlar vergisi matrahı kadar olan kısmı iştirak kazancı istisnası olarak vergiye tabi kazançtan düşülebilir. Yani, borç veren şirketin bu durumda tam vergi avantajı sağlanamaz, ancak iştirakin matrahı kadar olan kısım için avantaj sağlanabilir.
  • Eğer kullandırılan borcun bir kısmı örtülü sermaye kapsamındaysa, vergi matrahı belirlenirken örtülü sermayeye isabet eden kısım dikkate alınır ve vergi istisnası bu çerçevede değerlendirilir.
Share: