Kooperatiflerin Yabancı Uyruklu Üyelerine Konut Satışında KDV Kanunu 13/i Maddesi Kapsamında İstisna Uygulaması

Kooperatifler tarafından konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların yabancı uyruklu üyelerine ilk tesliminin vergisel açıdan değerlendirilmesidir.

Kooperatifin konut satışı yaptığı yabancı uyruklu kişiler konut bedelini yurt dışından döviz olarak bir yakınına gönderilebilmekte ve konut bedeli aracı kişi tarafından Kooperatifin banka hesabına TL olarak aktarılabilmektedir. Söz konusu transfer işlemlerinin ve bu transferlerin teslime konu konutun bedelinin ödenmesine ilişkin olduğunun tevsiki ve 3065 sayılı Kanunun 13/i maddesindeki diğer şartların da sağlanması kaydıyla istisnadan faydalanılması mümkündür.

Share: