KDV İADE İŞLEMLERİNDE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN YOKLAMA

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 127. maddesinde yoklamadan maksadın; mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek olduğu açıklanmıştır.

 

KDV İadelerinde Yoklama İşlemlerine ilişkin bilgilere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Yoklama ve Değerlendirme” başlıklı IV/D.7 bölümünde yer verilmiştir.

İlk defa iade talebinde bulunan mükellefler ile iade taleplerinde kayda değer bir artış olan mükelleflerin iade talepleri, gerekli belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi ve/veya vergi dairesine verilmesinden sonra, vergi dairesince yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda yerine getirilir.

 

Daha önce hakkında, KDV iadesi ile ilgili olumlu vergi inceleme raporu bulunan ve bu raporlara göre herhangi bir ceza uygulanmaksızın vergi iadesi yapılan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz. Aynı şekilde mükelleflerin YMM tam tasdik sözleşmesi bulunan takvim yılına ilişkin iade taleplerine bağlı olarak yoklama yapılmaz.

 

150 m2’nin Altındaki Konut Teslimlerinden Dolayı Talep Edilen İndirimli Oran İade Talebiyle İlgili Yapılacak Yoklamalarda Tespit Edilecek Hususlar aşağıdaki gibidir.

1-İadeye konu İnşaat projelerinin sayısı

2-Her İnşaat projesinin blok sayısı kat sayısı

3-Konut sayısı, varsa işyeri sayısı

4-İnşaatlar arsa karşılığı yapıldıysa, arsa sahiplerine kaç daire verildiği

5-İade talebine konu teslimlerin kaç daireden oluştuğu, konutların hangi yıl teslim edildiği,

6-Teslimi yapılmayan konut olup olmadığı,

7-Konutların 150 m2nın altında olup olmadığı 150m2 nin üzerinde konut olup olmadığı

8-Konutların bulunduğu alanda konutların dışında sosyal alan, alışveriş merkezi vb. Yapıların bulunup bulunmadığı

9-Konutların eşyalı veya eşyasız mı satıldığı

10-Konutlar eşyalı satıldıysa eşyaların teslimi genel oranda KDV ye tabi olduğundan bunların teslimi ayrı olarak değerlendirilip değerlendirilmediği

11-Konut ile birlikte satılan eşyalar için yüklenilen KDV nin iadeye konu edilip edilmediği

12-Yapı ruhsatının hangi tarihte alındığı (Yapı ruhsatı 01.01.2013-31.12.2016) tarihleri arasında alınan konut inşaat projelerinde

a)Arsa m2 birim değeri 500 TL (500 TL hariç) altında olanlar için %1

b)Arsa m2 birinin değeri 500 TL-1000 TL (1000 TL hariç) Aralığında olanlar için %8

c)Arsa m2 birim değeri 1000 TL Ve üstü için %18 olarak uygulanacaktır.

Yapı ruhsatının 01.01.2017 tarihinden sonra alınan konut projelerinde;
            a)Arsa m2 birim değeri 1000 TL (1000 TL hariç) altında olanlar için %1

b)Arsa m2 birim değeri 1000 TL-2000 TL (2000 TL dahil) Aralığında olanlar için %8

c)Arsa m2 birim değeri 2000 tL Ve üstü için %18 olarak uygulanacaktır.

13-Ortaklara ve ilişkili kişilere satışlarının olup olmadığı.

Share: