Kazancın Tespitinde İndirilecek/İndirilemeyecek Giderler Arasındaki Nüans

Yapılan bir harcamanın, işletmenin hasılatını artırmaya yahut maliyetini azaltmaya bu suretle karını artırmaya katkı sağlama ihtimali bulunmalıdır.

İşletmenin kazanç elde etmesine yahut faaliyetini sürdürmesine katkı sağlama ihtimali olmayan, yapılan iş ile arasında açık ve güçlü bir illiyet bağı mevcut olmayan, işin öneminden uzak, zaruret yerine keyfilik içeren bir masrafın vergi mevzuatı yönünden işletme karının hesabında gider olarak dikkate alınma imkanı bulunmamaktadır.

Örneğin iş seyahatine götürülen aile bireylerine isabet eden harcamanın kazancın tespitinde dikkate alınması ve buna isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılması imkânı bulunmamaktadır.

Share: