İnternet Üzerinden Alınan Ürünlere Ait Faturada T.C. Kimlik Numarası Ve Vergi Kimlik Numarası Bulunmaması Durumunda Yüklenilen KDV’nin İndirim Konusu

İnternet üzerinden mal alımlarına ilişkin düzenlenen faturaların, T.C. kimlik numarası bilgisine yer verilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bilginin eksik olduğu faturalar vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. Ancak, bu durum, düzenlenmemiş sayılan faturanın gerçek bir işleme dayanmadığı, işlemi doğru bir şekilde yansıtması koşuluyla faturada yazılı işlemin gerçekleşmediği anlamına gelmeyeceği gibi, faturaya konu işlemin tevsikinde kullanılmasına da engel teşkil etmemektedir.

İnternet üzerinden satın alınarak yeniden satışı gerçekleştirilecek ürünlere ilişkin düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu bakımından işlemi tevsik ettiği kabul edilen faturalarda gösterilen KDV’nin 3065 sayılı Kanunun 29 ve 34 üncü maddelerine uygun olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Share: