İKİNCİ EL TAŞINMAZ SATIŞLARINDAKİ “KDV ÖZEL MATRAH UYGULAMASI”

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesine sahip olan ve taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin KDV mükellefi olmayanlardan veya KDV istisnası kapsamında KDV ödemeksizin satın alarak vasfında esaslı değişiklik yapmaksızın sattıkları ikinci el gayrimenkullerde KDV, satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplanıyor.  (KDVK. Mad. 23/f, 19 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

Ayrıca 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), yetki belgesi aranmaksızın KDV özel matrah uygulamasından yararlanabiliyorlar.

İkinci el gayrimenkul satışlarındaki KDV özel matrah uygulamasından faydalanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

  • İkinci el gayrimenkulün KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeden alınması,
  • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesine sahip olması ve taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması,
  • Satın alınan gayrimenkulün vasfında esaslı değişiklik yapılmaması,

Gerekmektedir.

Ya da;

  • 6362 sayılı Kanun kapsamında gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ile gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak faaliyette bulunması gerekmektedir.

 

Share: