Envantere Kayıtlı Kamyonetin Gider Ve Amortisman Tutarı Gider İndirimi Kısıtlamasına Tabi Değildir

Kamyonetler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır ve bu nedenle giderlerinin tamamı kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilir.

Ayrıca, mesleki faaliyet için kullanılan kamyonetlerin alımında yüklenilen KDV’nin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu da işletmenizin kamyonet alımında KDV indiriminden faydalanabileceği anlamına gelir.

Share: