Enflasyon Düzeltmesinde Düzeltmeye Esas Tutar

Enflasyon düzeltmesinde düzeltmeye esas tutar olarak;

Parasal olmayan kıymetini düzeltmeye esas tarihi itibari ile sahip olduğu değeri,

  • VUK’ un mükerrer 298-A maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan en son bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler için, söz konusu bilançoda yer alan düzeltilmiş değerler, En Erken 1.01.2005 başlangıç tarihi dikkate alınacaktır.
  • VUK’ un geçici 31, geçici 32 ve mükerrer 298-Ç Maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıymetler için yeniden değerleme sonrası değerler dikkate alınacaktır.

VUK mükerrer 298-Ç 12. fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılan hesap döneminden sonra (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması durumunda, bu fıkra hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan iktisadi kıymetler ile bunlara ilişkin amortismanlar düzeltilmiş son değerleri dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Hükmü uyarınca Sadece Vuk mük.298-Ç maddesine istinaden düzeltme yapan ( geçici 31/32 maddelerince düzeltme yapmayan) mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymeteleri için değerleme sonrası değerleri dikkate alınacaktır.

Share: