Tevkifat KDV İadesi

Pek çok ticari işletmeyi kapsayan ve firmalar tarafından çok da dikkat edilmeyen bir husus olan KDV iadesi farklı imkanlar sağlar. Ödenen KDV’nin bir kısmının geri alınması anlamına gelen KDV iadesi yılın son aylarında yapılan bir işlemdir. KDV iadesi hakkında daha fazla bilgi almak ve detayları öğrenmek için Kardem YMM telefon numaralarından Türkiye’nin neresinde olursanız olun bizlere ulaşabilirsiniz.

Tevkifat KDV İadesi

KDV Kanunu ve KDV Uygulama Tebliği’ne göre belirli kurum ve kuruluşlara yapılan satışlarda alıcı kurum tarafından belirli oranlarda KDV Tevkifatı uygulanır. Satışı yapan ise bazı şartları sağladığı takdirde tevkif edilen verginin iadesini alabilir. Bu iade ise ya nakit olarak ya da mahsuplaştırılarak alınır. Tevkifat uygulaması kapsamına giren KDV dahil tutar 1.000 ₺’yi aşmıyorsa , hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulamaz. KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçmak için tutar parçalara bölünemez, aynı işleme ait bedellerin toplamı baz alınarak limitin aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifata tabi işlemlerde satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli”, “Hesaplanan KDV”, “Tevkifat Oranı”, “Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı”, “Tevkifat Dahil Toplam Tutar” ve “Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilir.

Tevkifatlı işlemlerde kdv iadesi nakden veya mahsuben alınır. Tevkifattan doğan iade hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Kardem YMM’nin Ankara, İstanbul ve İzmir ofis numaralarını arayabilirsiniz.

Tevkifatlı İşlemlerde Nakden KDV İadesi

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

– Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

– Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

– Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

– Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

– Yapı denetim hizmeti,

– Servis taşımacılığı hizmeti,

– Her türlü baskı ve basım hizmeti,

– İşgücü temin hizmeti,

– Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.

İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan;

– Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

– Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,

– Tablolarda belirtilmeyen Tevkifat kapsamındaki diğer hizmetler,

– Külçe metal teslimi,

– Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,

– Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi,

– Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi,

– Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,

– Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

– Laboratuvar Hizmeti,

– Görüntüleme Hizmeti,

– Rehabilitasyon Hizmeti,

– Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti,

– Hastane Bilgi Yönetimi Hizmeti

ile ilgili 5.000₺’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

Tevkifat KDV iadesi Ankara

Tevkifat KDV iadesi Ankara ofisimiz Yelken Plaza’da yer almakta ve Ankara ofisimizde yer alan ekibimiz alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca Tevkifat KDV iadesi İstanbul ve Tevkifat KDV iadesi İzmir ofislerimizde de çalışanlarımızın tamamı tecrübeli ve uzman kişilerden oluşmaktadır.

Tevkifatlı işlemlerde KDV iadesi hizmeti hakkında daha detaylı bilgi almak için bizleri hemen arayın.

Tevkifat KDV iadesi Ankara, Tevkifat KDV iadesi İstanbul, Tevkifat KDV iadesi İzmir, Tevkifat KDV iadesi Bursa, Tevkifat KDV iadesi Konya, Tevkifat KDV iadesi Bolu, Tevkifat KDV iadesi Eskişehir, Tevkifat KDV iadesi Antalya, Tevkifat KDV iadesi Adana, Tevkifat KDV iadesi Kayseri, Tevkifat KDV iadesi Mersin ve diğer tüm illerde de hizmet vermekteyiz.