Yatırım teşvik belgesine tabi sigorta primi teşviki ile ilgili 16322 ve 26322 kanun numaralarını seçmesi gereken işyerleri SGK tarafından yeniden düzenlenmiştir.

16322 Kanun numarasının;

  • Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden yatırım teşvik belgesindeki destekten yararlanmaya esas dönemlerde sigorta primi işveren hissesidesteği öngörülen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ıncı bölgelerde kurulu bulunan işyerleri,
  • hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde, çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri,

İçin seçileceği belirtilmektedir.

26322 Kanun numarasının;

  • Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden yatırım teşvik belgesindeki destekten yararlanmaya esas dönemlerde sigorta primi işveren hissesi ile sigorta primi desteğinin (sigortalı hissesi) birlikte uygulanmasıöngörülen 6 ncı bölgede kurulu bulunan
  • veya cazibe merkezleri programı kapsamındaki illerde bulunan, işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri,

İçin seçileceği belirtilmektedir.

Yapılan bu değişiklikler 22.08.2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 16322 veya 26322 kanun numaralı APHB’ lerin yasal süresi içinde SGK’ya gönderilmesi gerektiği, yasal süresi geçirildikten sonra gönderilmesi halinde 6322 kanun numaralı destekten yararlanılmasının mümkün olamayacaktır.

 

 

Share: