SGK Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsuben Ödeyenler İçin Son Ödeme Tarihi 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

Daha önce 2023/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 5/5/2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı, 2023/Mart dönemine ilişkin mükelleflerin KDV iade alacaklarının SGK prim borcuna mahsubunda olası gecikmelerin sebep olacağı mağduriyetlerin giderilmesi için, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihi bir defaya mahsus olmak üzere 26/5/2023 günü sonuna kadar kadar uzatılmıştır.

Share: