Bülten: 2021/9 2021 YILI UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLANAN USUL VE ESASLARI

2021/28 sayılı SGK Genelgesinde asgari ücret desteğine ilişkin usul ve esasların açıklanmasına istinaden;

1) 2021 yılında;

2021 yılı öncesi tescil edilen iş yerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL,

toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için prime esas günlük kazancı 294 TL,

Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için  prime esas günlük kazancı 392 TL ve 2021 yılında tescil edilen iş yerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2) Asgari ücret desteği ile sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına  mahsup edilecektir.

3) 2021 Ocak-2021 Aralık dönemini kapsayan ilgili ayda, toplam 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (3.577,50 TL ‘ yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığı veya hiç bildirim yapılmadığı SGK ‘nın denetim ve kontrolünden sorumlu memurları tarafından yapılan soruşturma ve incelemelerde tespiti durumunda, SGK tarafından işverene 15 günlük süreli ihtar yapılmaktadır.Yapılacak ihtar üzerine tanınan 15 günlük süre içerisinde söz konusu eksikliği gideren iş yerleri 2021 yılı için asgari ücret desteğinden yararlanacaktır.

4) Eksiklik tespit durumunda ihtarda tanınan 15 günlük sürenin dışında eksikliğin giderilmesi halinde söz konusu iş yerinde 2021 Ocak-Aralık dönemlerini kapsayan aylar için destekten yararlanma olamayacağı gibi yararlanılması durumunda ise yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Share: