Bülten: 2021/4 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24 Mart 2021 Çarşamba Günü Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Mart 2021 tarihinde kabul edilen 7306 Kanun numaralı tebliğe istinaden 16 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye-İran Hükümeti arasında onay aşamasında bekleyen Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Sosyal Güvenlik Anlaşmaları:Ülkelerin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarını korunma ve güvence altına alan anlaşmalar olarak ifade edilir.Sosyal güvenlik anlaşmaları yürürlüğe girdiğinde;

Her iki taraf için mevzuata tabi olanların sosyal güvenlik hak ve sorumlulukları bakımından eşitlik sağlar.

Ülkelerin mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, taraf devletlerde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesini sağlar.

Aylık veya gelir almakta iken diğer taraf ülkede ikamet edenlerin aylık ve/veya gelirleri yeni ikamet yerinde de ödeme imkanı sağlar.

Her iki taraf ülke için sigortalılarının geçici iş göremezlik hallerinde sağlık  yardımlarından faydalanmaları hususunda olanak sağlanır.

Maluliyet aylığı alan ve diğer taraf ülkede ikamet edenlerin tıbbi kontrolleri, ikamet yerinin sosyal güvenlik kuruluşu tarafından yapılır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI UYGUNLUĞU

Share: