Bülten: 2020/08 AZ TEHLİKELİ İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLUDUR 01.07.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLADI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 38’inci maddesinin a bendinin 1’inci fıkrası ile “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri” için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu hüküm ile 01.07.2020 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya hizmet almak mecburidir.

Bu işyeri işverenleri veya işveren vekili, gerekli eğitimlerini ve sertifikalarını almaları halinde, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmektedirler. Yani işveren veya vekili iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alarak kendi işyerlerinin iş güvenliği uzmanı olarak görev alabilme imkanları bulunmaktadır. Ayrıca bu işyerleri için, Kanunun 15’inci maddesi hükmü ile “işe girişlerde, iş değişikliklerinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla” sağlık muayenelerini kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de yaptırabilme imkanını getirmiştir.

Sonuç olarak, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli işyerleri işverenleri veya işveren vekilleri  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan sertifika programlarına katılarak ve sonucunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kendi işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirebileceklerdir. Sertifika programına katılmak için herhangi bir mezuniyet şartı aranmamakta olup, 18 yaşını dolduran her işveren veya vekili iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alabilmektedirler.

Kanunda belirtilen hükümlülükleri yerine getirmeyen işverler ise çalışan sayılarına ve işyeri tehlike sınıflarına göre farklı tutarlarda idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerdir.

Bakanlık tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 2020 yılı için uygulanan idari para cezası tutarlarına sitemiz https://www.kardemymm.com.tr/kategori/pratik-bilgiler-tr/ adresinden ulaşılabilir.

Share: