Bülten: 2020/07 COVİD-19 NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRESİ 1 AY DAHA UZATILDI

Covid-19 nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay süreyle uzatıldı.

Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci maddesi ile geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 30.06.2020 tarihine kadar (dahil) kısa çalışma ödeneğine başvurmuş işverenler, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti gerektirmeksızın, önceki yararlanılan işçiler ve aynı koşullarla 1 ay süre ile talep etmeleri halinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanabileceklerdir.

Karar’da; 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ve süresi bitmiş olan işyerleri 01.07.2020 tarihinden itibaren, 30.06.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri ise kısa çalışma uygulamasının bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay süre ile kısa çalışma uygulamasına devam edebileceklerine karar verilmiştir.

Yine ilgili Karar’da dikkat çeken madde ise, Covid-19 nedeniyle yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceğinin karara bağlanmış olmasıdır. Bu yönüyle, işçi tarafından da sevinçle karşılanan bir karar olmuştur.

İşten Çıkarma Yasağı 17.08.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Aynı tarih ve sayılı gazetede 17.07.2020 tarihindee son bulacak olan işten çıkarma yasağının süresi bir ay daha uzatıldı. Bu sürelerde işverenler yine istemeleri halinde çalışanlarını nakdi ücret desteğinden faydalandırabileceklerdir.

İşten çıkarma yasağının bu süre zarfında bir çok yönüyle eleştirilere neden olduğunu görüyoruz. Bir yönüyle olumlu olan bu kararın, diğer yönüyle de iş dünyasının taleplerinin karşılanması noktasında eksik kaldığını söylememiz gerekiyor.

Örneğin, işçi işyerinden ayrılmak ve işveren de işçisine hizmetlerinin karşılığında inisiyatifini kullanarak kıdem tazminatı ödemek istemektedir. Ancak bu noktada işverenin karşısına işten çıkarma yasağı çıkmaktadır. Çünkü işveren her ne kadar istifa(İşten çıkarma yasağına göre işveren 25/ll madde haricinde işten çıkış veremiyor) nedeniyle işten çıkış vermiş olsa bile, gelecekte yapılacak incelemelerde işçiye ödenen kıdem tazminatının işveren tarafından fesih olarak yorumlanabileceğini, bu sebeple işverenin ve işçinin karşılıklı taleplerini yerine getirmeleri ne yazıkki mümkün olmamaktadır. Bunun gibi bir çok örnek sayılabilir.

Kısa çalışma uygulayan işverenlerin uygulama süresince işten çıkış yapmamalarını, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçinin işten ayrılması, emekli olması gibi sebeplerle iş sözleşmesi sona ermiş ise derhal bağlı olunan İşkur’a yazılı bildirmeleri hatırlatmak isteriz. Aksi takdirde fazla yapılan ödemelerin, hatta kısa çalışma ödemelerinin tümünün faiziyle geri talep edilebileceği riskini önemle hatırlatırız.

Share: