Bülten: 2019/02 Yabancı İşçi İzin Başvuru Süreçlerinde ve Çalıştırırken Dikkat Edilecek Hususlar

28.07.2016 tarihinde kabul edilen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 27.02.2003 tarihinde kabul edilen 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile yabancı işçilerin çalıştırılmalarına ilişkin izinlerde izlenecek usul ve esasları düzenlemektedir.

İzinsiz yabancı çalıştırmanın ciddi derecede idari para cezası yaptırımları bulunmaktadır. 2019 yılı için izinsiz yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 8.821,00 Türk lirası tutarında idari para cezası verilmektedir.

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Bildirim yükümlülüğü başlığı altında

“Madde 18-

  1. a) Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren,
  2. b) Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, En geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler” hükmüne göre işe başlamama veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren yabancıların izin iptallerine dair süreleri belirlenmiştir.

İzin başvurusu yapacak işverenlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri faydalarına olacaktır.

  • İzin başvurusu yapılırken takip edilebilir iletişim kanalları başvuruda belirtilmeli. İzin kabulü bildirilen e-mail adresine yapılacağından tebliğ edilmiş sayılmaktadır.
  • İzin başvurusu yapıldıktan sonra en az iki haftada bir başvuru durumu sorgulaması yapılmalı.
  • İzin başlama tarihinden itibaren yabancının işe herhangi bir sebeple işe başlatılmaması durumunda 45 günlük izin iptal süresi geçirilmemeli.
  • Çalışma izni yenilenecek ise izin bitiş tarihi dikkatlice takip edilmeli ve izin bitiş tarihinden geriye doğru en az 60 gün öncesinden yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.
  • İşten çıkış yapılan yabancının izin iptal başvurusu da işten çıkış tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bildirilmesi zorunludur.

 

Aksi takdirde aşağıdaki yaptırımlar ile karşı karşıya kalınacaktır.

  • Süreler geçirilmiş olursa izin başlama tarihi işe başlama tarihi kabul edilmekte ve izin başlama tarihinden itibaren geçirilen aylık dönemler için de ayrıca APHB düzenlenerek verilmesi gerekmektedir.
  • Sürelerin geçirilmiş olmasından dolayı işe giriş bildiriminden dolayı asgari ücret tutarında İPC uygulanacaktır.
  • Geriye dökün verilecek APHB leri için ise aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (Kasım-Aralık) İPC uygulanacaktır.

 

Unutulmamalı ki yaptırım uygulanan işverenlerin sonraki izin başvuruları olumsuz sonuçlanması yüksek ihtimaldir.

 

Share: