Pasaport Harçları, Bazı Yargı Harçları ve Vergi Yargısı Harç Tutarlarında Güncelleme Yapıldı

08 Temmuz 2023 tarihi itibariyle pasaport harçları, bazı yargı harçları ve vergi yargısı harç tutarları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Pasaportlar:

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:  (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) Eski Tutar Yeni Tutar
6 aya kadar olanlar 689,7   1.034,55
1 yıl için olanlar 1.008,30   1.512,45
2 yıl için olanlar 1.646,10   2.469,15
3 yıl için olanlar 2.338,50   3.507,75
3 yıldan fazla süreli olanlar 3.295,50   4.943,25

 

Bazı Yargı Harçları

I – Başvurma harcı :Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde, Eski Tutar Yeni Tutar
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 82,40 123,60
2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 179,90 269,85
3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 276,40 414,60
4. Anayasa Mahkemesinde 1.480,40 2.220,60

 

Vergi yargısı harçları

I-Başvurma harcı : Eski Tutar Yeni Tutar
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 179,90 269,85
b) Danıştaya başvurma 375,10 562,65
c) Danıştay’a temyiz başvurularında 783,80 1.175,70
d)Bölge İdare Mahkemesine yapılacak istinaf yolu başvurularında 521,40 782,10

 

Share: