2020 Yılı Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

İDARİ PARA CEZALARI 2020 yılı için
CEZA MİKTAR
(TL)

 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 10.812
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 4.323
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 8.650
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 719
Share: