ÖZELGE KDVK 2021-15 Özel hastaneler tarafından yapılan kadro kiralama ve devir işlemlerinde KDV oranı

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

   
Sayı : 82185597-200.03.01-5918 14.04.2021
Konu : Özel hastaneler tarafından yapılan kadro kiralama ve devir işlemlerinde KDV oranı  
           

 

İlgi :
09/11/2020 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; özel hastanelere/polikliniklere ait birimlerin/kadroların başka hastanelere/polikliniklere kiralanması, devredilmesi işlemlerine ilişkin olarak tahsil edilen bedellere uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,” sayılmıştır.

Buna göre, özel hastanelere/polikliniklere ait birimlerin/kadroların kiralanması, devri işlemleri, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden; söz konusu kiralama, devir işlemlerine ilişkin olarak tahsil edilen bedellere genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Share: