ÖZELGE 2024-17 İndirimli Kurumlar Vergisi

03.01.2024 tarih 84098128-125[32/A-2023/5]-5562 sayı ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Şirketin teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımları VUK Geçici 31 kapsamında yeniden değerlenen kıymetler arasında bulunmaktadır. İşletme dönemine ait tevsi yatırımlara ilişkin olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Tebliğinde yer alan kazanç hesaplama yöntemi uygulamasında tereddütlerin olmuştur. Şirket tarafından tevsi yatırıma isabet eden kazanç tespit yöntemi olarak, yeniden değerlenmiş tutarların dikkate alındığı yatırım tutarlarının aktife kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması yöntemi uygulanmıştır.

Tevsi yatırımlara yönelik olarak işletme döneminde elde edilen kazanç yöntem hesaplaması esnasında pay ve payda da yer alan tutarları dikkate alırken Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine göre değerlenmiş tutarların dikkate alınıp alınamayacağı sorulmuştur.

 Cevap: Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın oranlama yapılmak suretiyle hesaplanmasında; pay ve paydayı oluşturan tevsi yatırım tutarı ile sabit kıymet tutarlarının Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlenen tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi uyarınca yeniden değerlemesi, yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecek teşvik belgesine göre belirlenen indirimli kurumlar vergisine esas yatırıma katkı tutarı, yeniden değerleme kapsamında artmayacaktır.

Share: