ÖZELGE 2024-16 Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A Md. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

03.01.2024 tarih E-38418978-125[32A-23/6]-3695 sayı ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Şirket ihracatı yapmak amacıyla aldığı yatırım teşvik belgesindeki vergi indirimi oranının …, yatırıma katkı oranının … olduğu ve bu kapsamda … tarihine kadar toplam … TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

– 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden, … tarihine kadar yapmış olduğunuz yatırım harcamasına ilave 15 puan yatırıma katkı oranı uygulanarak … TL yatırıma katkı tutarına hak kazanıldığı, bu tutarın … TL’sinin …. yılında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar için kullanıldığı ve …TL’lik kısmının ise … yılına devretmiştir.

– … yılı ve öncesi dönemde kullanılamayan yatırıma katkı tutarı için 15 puan ilave katkı oranı uygulanıp uygulanamayacağı; uygulanabilecek ise … yılı ve sonrası beyannamelerinin ekinde yer alan indirimli kurumlar vergisi tablosunda yatırıma katkı oranının ne şekilde gösterileceği,

– … yılı ve öncesi dönemde kullanılamayan yatırıma katkı tutarı için, …. yılı ve sonrasında %100 indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı sorulmuştur.

 Cevap: İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında, … tarihine kadar gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilecek ve vergi indirimi … oranında uygulanacaktır.

– … yılı ve öncesi dönemde kullanılamayan yatırıma katkı tutarı (15 puan ilave edilen dahil) için, … yılı ve sonrasında indirimli kurumlar vergisinden faydalanma mümkün olup, beyannamenin ekindeki indirimli kurumlar vergisi tablosuna, bu tutarı sağlayacak yatırıma katkı oranının yazılması mümkündür.

– Ayrıca, … yılı ve öncesi dönemde kullanılamayan yatırıma katkı tutarıyla sınırlı olmak üzere, … yılı ve sonrasında … oranında indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

 

Share: