ÖZELGE 2023-24 Yurtdışı Mukimi Bir Firmadan Alınan Yazılımlar Nedeniyle Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı

01.11.2023 tarih ve E-38418978-125[30-2023/5]- sayı ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Şirket İsveç mukimi bir firmanın distribütörlüğünü yapmaktadır. Çeşitli elektronik kart sistemleri, güvenlik sistemleri ve şifreli kasa sistemlerinin temin edildiği ve elektronik sistemlere yüklenmek üzere yazılımların da ilgili firmadan alınarak kurulum ve devreye alma hizmeti verildikten sonra yurt içinde yerleşik firmalara satış yapmaktadır. Yazılım hizmeti için yurt dışı mukimi firmaya yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmuştur.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

-Yurt dışında mukim firmadan ithal edilen yazılımların üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliğinde olacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

-Yurt dışında mukim firmadan şirketinizde kullanmak ve/veya müşterilere satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir yazılımının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıyacağından, bu kapsamdaki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

-“Copyright (telif hakkı)” kapsamında alınan bir yazılımın çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, şirketiniz tarafından bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurt dışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayrimaddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI YÖNÜNDEN:

İsveç mukimi firma tarafından elde edilen kazancın ticari kazanç olarak değerlendirilmesi durumunda, söz konusu firma Türkiye’de yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça yalnızca İsveç’ te vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak, firma Anlaşmanın Türkiye’de yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa Türkiye’nin, bu iş yerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergi alma hakkı olacaktır.

Anlaşmanın Türkiye’ye vergi alma hakkı tanıdığı durumda Türkiye’de vergilendirilen gelir unsuru, İsveç’te vergiden istisna edilecektir.

Share: