ÖZELGE 2023-06 Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde damga vergisi

08.03.2023 tarih ve E-31435689-155-34376 sayı ile Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’na

Konu: Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde damga vergisi

Soru: Bir belediye başkanlığına ait taşınmazın ilgili mevzualar kapsamında satılmasına karar verilmiştir. Noter huzurunda “Düzenlenme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlenmiş olup, sözleşmenin 6 ncı maddesinde kesin teminatın ihale sonunda oluşan ihale bedelinin %6’sı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 9 uncu maddesinde, gayrimenkul satış bedeli ve ihale masraflarının tamamı ödenmeden gayrimenkulün tapusunun verilmeyeceği ancak gayrimenkul satış bedelinin kalan kısmı tutarında bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz kesin teminat mektubu verilmesi halinde tapu devrinin yapılabileceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye konu gayrimenkulün toplam ihale bedeli üzerinden mi yoksa teminat bedeli üzerinden mi damga vergisine tabi tutulacağı sorulmaktadır.

Cevap:  “Düzenlenme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” başlıklı kağıda “0” (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanması mümkün bulunmakla birlikte, söz konusu sözleşmenin; 6 ncı maddesinde kesin teminata ilişkin belirlemelere yer verildiği, 9 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre kağıdın düzenlendiği tarih itibarıyla belli ve hesap edilebilir bir tutarın tespit edilemeyeceği hususu dikkate alındığında, en yüksek vergi alınmasını gerektiren kesin teminat tutarı üzerinden Damga Vergisi Kanununun ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Share: