Yargıtay Kararları

ÇAKIŞAN SİGORTALILIK DURUMU SEBEBİYLE İPTAL EDİLEN HİZMETLERİN GEÇERLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN TESPİT TALEBİ

10. Hukuk Dairesi          2018/6330 E.    2021/992 K. “İçtihat Metni” Bölge Adliye Mahkemesi : … Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesi İlk Derece Mahkemesi : … İş Mahkemesi Dava, davacının çakışan sigortalılık sebebiyle, iptal edilen hizmetlerinin geçerli olduğunun tespiti ile emeklilik koşulunu sağladığının tespiti istemine ilişkindir. İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne

read more

GECE ÇALIŞMASI FAZLA MESAİ VE DENKLEŞTİRME UYGULAMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

22. Hukuk Dairesi          2016/2297 E.    2019/75 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G

read more

İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA+UGBT İLE TAZMİNATLARINA İLİŞKİN ALACAK DAVASI

9. Hukuk Dairesi          2021/2277 E.     2021/6316 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A

read more

İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHEDİLDİĞİNE İLİŞKİN TAZMİNAT ALACAK DAVASI

9. Hukuk Dairesi          2021/2032 E.    2021/5271 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y 

read more