Bülten

Bülten 2018-9 7143 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru Süreleri Uzatılmıştır

Bülten: 2018/9 01.08.2018 Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 7143 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru Süreleri Uzatılmıştır 7143 Sayılı Kanun’un; 2’nci maddesinde yer alan borçların yeniden yapılandırılması, 3’üncü maddesinde yer alan dava hakkından vazgeçilmesi, 4’üncü maddesinde yer alan inceleme aşamasında bulunan işlemler, 7’nci maddesinde yer alan kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması, 8’nci maddesinde yer alan

read more

Bülten 2018-8 501 Sıra Nolu VUK Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/8 10.07.2018 Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 501 Sıra Nolu VUK Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır Kamu borçlarının belirli bir vadede ödenmesi gerekmekte olup zamanından önce ödeme yapanlar için erken ödeme indimi yapılmakta, zamanında ödeme yapmayanlardan ise gecikme zammı alınmaktadır. Buna rağmen borcunu ödemeyenlere de bir kısım ilave yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kamuoyunda “vergi

read more

Bülten 2018-7 19 Seri Nolu, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/7 07.07.2018  Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 19 Seri Nolu, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bir kısım değişiklikler yapılmış olup, bu kapsamda, – “Konfeksiyon kırpıntıları teslimleri” nin KDV’den istisna edilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış, – “Gümrüksüz satış mağazalarına veya

read more

Bülten 2018-6 304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Bülten: 2018/6                                                                                                               07.07.2018 Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır 7103 Kanun’un; –  42. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19’uncu maddede, öngörülen şartları taşıyan özel sektör işverenlerinin 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanacakları, – 43. maddesi ile aynı

read more

Bülten 2018-5 500 Sıra Nolu VUK Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/5 07.07.2018   Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 500 Sıra Nolu VUK Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır Maliyet bedeliyle aktife giren taşınmazların değeri zamanla enflasyonun etkisi vb sebeplerle yıpranmakta ve daha önce ayrılan amortismanlar düşüldükten sonra kalan net aktif değeri, gerçek piyasa değerinin altında kalmaktadır. Örneğin on yıl önce 300.000,00 TL’ye satın alınan bir ofisin net

read more

Bülten 2018-4 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değ. Yapı. Dair Tebliğ (Seri No 2) ve Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Teb. Değ. Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Bülten: 2018/4 06.07.2018   Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ve Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır 7104 Sayılı Kanun’un 24. Maddesiyle (06.04.2018 t. R.G’de yayımlanan) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “İhracat istisnası” başlıklı

read more

Bülten 2018-3 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No 3) Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/3 05.07.2018 Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Yayımlanmıştır Söz konusu Tebliğ ile (7143 s. Kanun Madde10/14 kapsamında); – Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası

read more

Bülten 2018-2 201811999 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 2018/11999 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır Vergi Kanunlarının Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki çerçevesinde (30/06/2018 t. ve 30464 s. R.G.) yürürlüğe giren 27/06/2018 tarih ve 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların özel tüketim vergisi oran ve

read more

Bülten 2018-1 Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri A Sıra No 11) Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/1 15.06.2018 Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) Yayımlanmıştır Söz konusu Tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; – Limited şirketlerin pay devirlerinde ortakların kamu borçlarından sorumlu olduğu dönemin belirlenmesinde

read more