Uluslararası Finansman Danışmanlığı

Şirketimiz, 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Karar’ın 17’nci maddesi ile Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili, gerek döviz kredisi kullanma yeterliliği, gerekse döviz kredisi kullanıldığında zorunluluk bulunan raporlamalar konularında hizmet vermektedir. Uluslararası finansman kuruluşları nezdinde kredi başvurularına danışmanlık ve kredi kuruluşlarınca talep edilecek raporlamalar görev alanımızdadır.