Bülten: 2024-12 İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8191 sayılı Karar ile İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmuştur. Bu karar ile yapılan değişikliklere göre:

 

  1. Sezonluk fuarlar ve yeşil mutabakata uyum projelerine destek sağlanması kararlaştırılmıştır.  “Sezonluk Fuar” tanımı getirilerek, aynı takvim yılı içinde aynı ülkede ve sektörde düzenlenen farklı tarihlerdeki fuarların ikisine katılımın tek bir fuar olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu haktan yılda en fazla 3 kez faydalanılabileceği belirtilmiştir. Böylece bir takvim yılında destek alınabilecek azami fuar sayısı 8’e yükselmiştir. “Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği” kaldırılarak, yerine “Yeşil mutabakata uyum projesi desteği” getirilmiştir. Yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında alınan danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl boyunca %50 oranında ve azami 10 milyon TL’ye kadar desteklenebilecektir.
  2. Destekten yararlanan şirketlerin belirli maddelerdeki desteklerden faydalanma süreleri ve koşulları düzenlenmiştir. Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteğinden faydalanan şirketler, bu destek süresi boyunca belirli desteklerden yararlandırılmayacaktır.
  3. Çok kanallı zincir mağaza destek limitleri güncellenmiş ve yıllık destek üst limiti 56 milyon TL’den 180 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca, destek süresinin bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatılmasına imkân tanınmıştır.

 

  1. Geçici madde olarak, belirli ülkelerdeki şirketlere ve markalara özel destek ve sürelerin belirlenmesi konusunda geçici düzenlemeler getirilmiştir. İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi proje ve fuar destekleri kapsamı genişletilmiştir.

 

  1. Haksız ya da yanıltıcı bilgi/belge sunulması durumunda alınacak tedbirler belirlenmiştir.

 

  1. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan veya İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ülkelerden Bakanlıkça belirlenecek olanlar için birim kira, TURQUALITY ve Marka Destek Programları kapsamındaki destek süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl süreyle uzatılacak veya başlangıçları yeniden başlatılacaktır.

 

Bu değişikliklerin detaylarının Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak uygulama genelgesinde belirtileceği ifade edilmiştir.

Share: