Bülten: 2023/31 Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında Tübitak Çağrıları Açılıyor

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecek, yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar hedeflenecek ve sürdürülebilir geleceğin yolu açılacaktır.

 Bu amaçla 1801 kodlu Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı hayata geçirilmiştir. 1801 programı ile TÜBİTAK hibe desteğe ilave olarak, geri ödemeli destek mekanizması da uygulanmaya başlanacaktır. 6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından farklı türde çağrılar açılacaktır.

Yakın zamanda başvuru alınması planlanan 2 çağrıya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

 • Yeşil Dönüşüme yönelik TÜBİTAK tarafından desteklenmiş Ar-Ge projesi prototiplerinin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir.
 • KOSGEB veya ulusal/uluslararası fonlar veya firma özkaynaklı geliştirilen ancak henüz ticarileştirilmemiş Ar-Ge çalışmaları kapsama dahil edilecektir.
 • Çağrı kapsamında değerlendirilecek faaliyetler: THS 5-9 arasını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları.
 • Tekil veya ortaklı başvuru yapılabilir.
 • Destek süresi en fazla 24 ay
 • Destek şekli: En fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek. Proje başarısına göre ödemenin bir kısmı hibeye dönüştürülebilir. Geri ödeme takvimi, proje bitişinden 1 yıl sonra başlayacaktır.
 • Proje bütçesi üst limitleri;
 • Mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL,
 • Orta ölçekli kuruluşlar için 12.000.000 TL,
 • Büyük ölçekli kuruluşlar için 22.5000.000 TL.

1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı

 • Yeşil dönüşüme yönelik ortaklı proje başvurusu yapılabilecektir.
 • Konsorsiyum başvurusu zorunludur.

Konsorsiyum paydaşları;

 • Orta veya Büyük ölçekli bir yürütücü kuruluş,
 • En az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi,
 • En az bir KOBİ ölçekli kuruluş,
 • En az bir kamu kurumu (Üniversite, araştırma merkezi veya enstitü, araştırma altyapıları)
 • Destek süresi en fazla 36 ay
 • Proje bütçe üst limiti: 300.000.000 TL
 • Destek şekli: Kamu kurumları için 100% hibe, sermaye şirketleri için en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek. Sermaye şirketlerini geri ödeme süreci, proje tamamlandıktan 1 yıl sonra başlayacaktır.

 

Share: