Bülten: 2023/25 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER YÖNETMELİĞİ

31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olup, yerine 16 Ağustos 2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeleri, ithalat ve ihracat denetimlerini, denetim yapacak kuruluşların görev ve sorumluluklarını, ithalatçı ve ihracatçının sorumluluklarını, alınacak önlemleri ve uygulanacak müeyyideleri içermektedir.

İhracata konu tarım ve gıda ürünlerinden gerekli görülenlerin mevzuata uygunluk ve ticari kalite denetimleri, denetim sonucunda yapılacak işlemler ve denetim için alınan ürünlerin ihracatçı veya temsilcisi tarafından geri alınma süreci anlatılmıştır. Hangi ürünlerin ihracatının yapılmayacağı belirtilmiştir.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile bunlar dışındaki ülkere ihraç edilen ürünlerin denetimi, teknik düzenlemeleri veya genel ürün güvenliğinin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir. Bu usul ve esasların dışına çıkılması halinde konunun araştırılması ile bilgi, belge ve görüşleri değerlendirecek bir komisyonun kurulması ve karar alma süreci anlatılmıştır.

İthalatta Bakanlık ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen ürün güvenliği ve ticari kalite denetimlerinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler, sahte belge kullananlar ve belgelerde tahrifat yapanlar hakkında hangi müeyyidelerin uygulanacağı açıklanmıştır.

Share: