Bülten: 2023/23 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı (Karar Sayısı: 7480)

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler dışında kalan diğer ülkelerden altın, pırlanta,  Kıymetli metal kaplama ürünler gibi bazı eşyaların ithalatına %20 ek mali yükümlülük getirilmiştir. İthalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatı esas alınacak ve Karar yayımı tarihini takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecektir.

Karar kapsamındaki eşyalar aşağıdaki listede yer almaktadır.

GTİP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük (%)
7113.19.00.00.11 Altından olanlar 20
7113.19.00.00.12 Pırlanta altından olanlar 20
7113.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 20
7114.19.00.00.11 Altından olanlar 20
7114.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 20
7115.90.00.00.21 Altından olanlar 20

 

 

Share: