Bülten: 2023/14 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçeceklerde Maktu ÖTV Artışı Yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, açıklanan verilere istinaden, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listeyi güncellemiştir. Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde 5 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanacak maktu ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde %14,82 oranında artırılmıştır.

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
Eski Yeni
20.09. Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10  
22.02. Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 10  
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10  
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10  
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 35  
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10  
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 5,3924 6,1915
22.04. Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 0 26,515 30,4445
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 179,142 205,691
22.05. Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 270,37 310,439
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 214,704 246,523
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0 736,778 845,968
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 58,4947 67,1636
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0 736,778 845,968
22.08. Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 736,778 845,968
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 736,778 845,968
2208.50 Cin ve Geneva 0 736,778 845,968
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 736,778 845,968
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 736,778 845,968
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 736,778 845,968
2208.70 Likörler 0 736,778 845,968
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 736,778 845,968
2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 736,778 845,968
2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 0 736,778 845,968

 

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) ESKİ Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) YENİ Maktu Vergi Tutarı (TL) ESKİ Maktu Vergi Tutarı (TL) YENİ
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 45 0,8694 0,9982 1,1624 1,3346
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 45 0,8694 0,9982 1,1624 1,3346
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 45 0,8694 0,9982 1,1624 1,3346
2402.20 Tütün içeren sigaralar 63 0,968 1,1114 0,9618 1,1043
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)          
– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 45 0,8694 0,9982 1,1624 1,3346
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 63 0,968 1,1114 0,9618 1,1043
24.03. Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) 63 0,968 1,1114 0,9618 1,1043
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 63 0,195 0,2238 1,1259 1,2927
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 55 0,1238 0,1421 1,1259 1,2927
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 55 0,1238 0,1421 1,1259 1,2927
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 63 0,968 1,1114 0,9618 1,1043
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,1336 0,1533

 

Share: