Bülten: 2021/49 Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı % 50’ye Çıkarıldı

Bilindiği üzere, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun’un Geçici 2’nci maddesi ve 5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi uyarınca, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde veya Ar-Ge merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine tabi toplam çalışma süresinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmekte olup Cumhurbaşkanınca bu oranın % 50’ye kadar artırabilmesi mümkündür.

17 Ekim 2021 Tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahsi geçen oranın 31/12/2022 tarihine kadar % 50 olarak uygulanması kararlaştırılmış olup, bu Karar ile teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oran, 2022 yılı sonuna kadar % 50 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karar ektedir.

 

Share: