Bülten: 2021/30 Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere KDV oranı 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için ise % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında (genel) KDV oranı uygulanmaktadır.

Diğer taraftan kovid etkilerinin hafifletilmesi amacıyla sektörel destek kapsamında Geçici 9’uncu madde ile  31/07/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli (II) sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25’inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranının uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, böylece geçici süreyle otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için düşük oranda KDV hesaplama imkanı getirilmiştir.

Bu defa 22 Haziran 2021 tarih ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 4105 sayılı Karar ile 2007/13033 Sayılı Kararın geçici 9’uncu maddesindeki 30/06/2021 ibaresi 31/07/2021 şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, daha önce 30/04/2021 tarih ve 3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/06/2021 tarihine kadar uzatılan konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için %1 oranında KDV uygulanmasına ilişkin düzenleme 31/07/2021 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır.

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2021-30 Eki 4105 Sayılı Karar

Share: