Bülten: 2020/44 Kar Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Süre Uzatımı Yayımlandı

18.09.2020 Tarih ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 17 Nisan 2020 tarihli R.G’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtım sınırlamasına ilişkin aşağıdaki geçici 13 üncü madde 1. Fıkrası eklenmişti.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü maddesinin birinci fıkrası üç ay daha uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Share: