Bülten: 2020/43 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16 ncı maddesine, aşağıda yer alan 7 nci ve 16/A maddesi eklenmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 26.08.2020 tarih ve 470196 sayı, 04.09.2020 tarih ve 495108 sayılı yazıları gereği, 16,16/A maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Genelgenin Döviz gelirlerinin beyanı başlıklı 16’ncı maddesine 7’nci fıkra eklenmiştir.

(7) Firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve birinci fıkraya uygun olacak şekilde bankalara ve finansal kuruluşlara belgelenmesi halinde son üç mali yıla ait döviz geliri beyanında, içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilebilir. Bu durumda eski döviz geliri beyanlarının üçüncü mali yıla ait olan bölümü dikkate alınmaz.

Genelgeye Kredi bakiyesinin hesaplanması başlıklı 16/A maddesi eklenmiştir.

(1) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içinden veya yurt dışından mevzuata aykırı bir şekilde kullanıldığı tespit edilen döviz kredilerine ilişkin tutarlar, krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişinin kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilir. Ancak aykırı kullanıma ilişkin tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması durumunda, aykırı kullanımdan kaynaklanan tutarın aşıma neden olan kısmı kredi bakiyesi hesaplamasında dikkate alınmaz.

(2) Geçici 1 inci madde kapsamında belirtilen, kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD Doları veya üzerinde olan anonim şirket statüsündeki holding şirketler ile söz konusu holding şirketi bünyesindeki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri adına kullanacak kredi bakiyesi hesaplamalarında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Lütfen Tıklayınız

 

Share: