Bülten: 2020/42 Bir Kısım Mal ve Hizmetlere İlişkin ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklikler Yapıldı

30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 ve 2913 sayılı sayılı Kararlar ile otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapıldı, eğitim ve öğretim hizmetlerinde ise KDV oranı %1’e indirildi. Buna göre;

1) Bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapıldı

2912 Sayılı Karar ile bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapılmış olup yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırılmalı tablo aşağıda gibidir;

Eski Matrah ve Oran Yeni Matrah ve Oran
  ÖTV Oranı   ÖTV Oranı
 Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler   Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler  
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 45  Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
 Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 50  Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar 50
 Diğerleri 60  Diğerleri 80
 Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler    Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler  
 Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler    Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler  
 Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45  Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
 Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50  Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50
 Diğerleri 60  Diğerleri 80
 Diğerleri    Diğerleri  
 Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100  Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
 Diğerleri 110  Diğerleri 150
 Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler    Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler  
 Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler    Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler  
 Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100  Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
 Diğerleri 110  Diğerleri 150
 Diğerleri 160  Diğerleri 220

 

Bilindiği üzere Ülkemizde 1600 cc altı olup yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin tamamına yakını (yüzde 99,3’ü) ile 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal edilmektedir.

Yapılan değişiklikle bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandığı görülmektedir.

Diğer taraftan hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları ise düşük güdümlü olarak artırılmıştır.

Yapılan bu değişikliklerle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşürülmesi, yerli üretim ve düşük motor hacimli otomobillere yönelinmesi, böylece yüksek fiyatlı otomobil ithalatının azaltılarak yerli otomobil satışının artırılması ve buna bağlı ithalatın azalarak cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlanmasının hedeflendiği değerlendirilmektedir.

2) Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında değişiklik

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiş olup bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında (genel oranda) KDV uygulanmaktadır.

30 Ağustos 2020 Pazar günkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı geçici olarak yüzde 1’e indirilmiş olup Kararın metni aşağıdaki gibidir.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.

Buna göre, vakıf üniversite ve yüksekokulları, özel okullar, özel eğitim okulları, uzaktan öğretim yapan kurumlar, özel öğretim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri ve benzeri öğretim kurumlarında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri  1 Eylül 2020 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yüzde 1 KDV’ye tabi olacak.

Oluşan yüzde 7’lik KDV farkın, okul yönetimleri ve velilerin daha önce anlaştıkları KDV dahil fiyattan düşülmesi beklenmektedir.

Eğitim ücretlerinin taksitler halinde ödeniyor olması durumunda ise, taksitle yapılan ödemelerden yüzde 7’lik KDV farkın düşülerek, taksit tutarlarının yeniden belirlenmesi öngörülmektedir.

Eğitim bedelinin daha önce peşin ödenmiş ancak faturasının henüz düzenlenmemiş olması durumunda, yüzde 7’lik KDV farkının okul idareleri tarafından geri iade edilerek yeni duruma göre fatura düzenlenmesi mümkün olmakla birlikte, peşin ödeme için daha önce fatura düzenlenmiş olması durumunda, yüzde 7’lik KDV farkının ne şekilde iade edileceği hususunda tartışmalar yaşanacağa benzemektedir. Nitekim;

– Fatura henüz beyan edilmemişse, iptal edilip yenisi düzenlenmesi,

– Fatura beyan edilmişse, önceden düzenlenen faturanın gider pusulası ekinde geri alınıp yenisinin düzenlenmesi,

– Yahut fatura iptal edilmeden KDV Kanununun 8/2. Maddesine göre farkın okul idareleri tarafından velilere ödenerek iade edilmesi

Gerekmektedir.

Bu konudaki tercih okul idarelerine ait olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kısa sürede bu konuda görüş beyan etmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Share: