Bülten: 2020-32 2020 / Şubat ve Mart Dönemlerine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 21 Nisan 2020 tarih ve 129 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dahil) 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu Sirkülerin orijinal metni ekteki gibidir.

Bülten 2020-32 Eki VUK-129-Sirküler

Share: