Bülten: 2020-25 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler Kapsamında Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, İdare tarafından bir çok tedbir alınmış olup bu kapsamda belirlenen sektör ve mükellef grupları için covid 19 salgını mücbir sebep hali olarak kabul edilmiş, 2020/Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait bazı beyan ve bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin vadeleri ötelenmiştir.

Bu düzenlemelere uygun şekilde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 26/3/2020 tarih ve YMM / 2020-1 sayılı, “Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin Uzatılması”  konulu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri/1 ile yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/06/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere, 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Örneğin;

– Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15/10/2019 tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15/04/2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM raporu, 15/06/2020 tarihine kadar verilebilecektir.

– Benzer şekilde, 31/03/2020 tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 01/06/2020 tarihine kadar verilebilecektir.

İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30/06/2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Bahsi geçen Sirküler metni ektedir.

Bülten 2020-25 Eki Sirküler

Share: