Bülten: 2020-11 Başta Mobilya Olmak Üzere Bir Kısım Malların Tesliminde KDV İndirimi Yapıldı

Bilindiği üzere genel katma değer vergisi oranı %18 olup, Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.  Nitekim bu yetkiye dayanarak alınan 2007/13033 sayılı Karar gereğince, KDV oranı;

– Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1

– Karara ekli II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8,

olarak uygulanmaktadır.

Bu (özel) listelerde yer almayan mal ve hizmet teslimleri için ise %18 oranı (genel oran) uygulanmaktadır.

Yine hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl içerisinde ABD’nin başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesi ile girdiği ticaret savaşlarının etkileri ülke ekonomilerinde üzerinde giderek artan şekilde hissedilmeye başlanmış, rahip krizi ile birlikte Ülkemiz üzerindeki etkisi ise iktisaden izah edilemeyen şekilde gerçekleşen kur atakları ile zirve yapmıştı.

O dönemde bu çatışmanın ne zaman ne şekilde son bulacağı belli olmadığı için Hükümet tarafından bir dizi ekonomik tedbirler alınmış, bu kapsamda; otomotiv, mobilya ve inşaat gibi özellikle ihracata ve istihdama direk ve ciddi oranda katkı sağlayan sektörlerde geçici süreyle vergi indirimine gidilmiş, gelişmelere binaen indirim süreleri yenilenerek uzatılmış, bahsi geçen sektörlerdeki vergi indirimleri 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2019 olarak yeniden revize edilmişti.

Nitekim tapu harçlarında indirim uygulaması ile konut ve işyeri teslimlerindeki KDV indirimi uygulamasının bitiş tarihi 31.12.2019 olarak revize edilmiş, ancak mobilya sektöründeki uygulamanın süresi 31/03/2019 tarihinde son bulmuştu. (Normalde mobilya teslimleri %18 oranında katma değer vergisine tabi iken bu sektördeki KDV oranı da geçici olarak %8’e indirilmişti).

Bu defa 02/01/2020 tarih ve 30996 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994) Karar ile, kalıcı olarak;

– Karar ekindeki (aşağıdaki) listede yer alan mobilya teslimlerinde KDV oranı %8’e indirilmiş,

–  Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’ indirilmiş,

– Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Bahsi geçen bu değişiklik ile;

– (I) sayılı listenin 3’üncü sırasının sonuna “tavuk yumurtası,” ibaresi eklenmiş, böylece tavuk yumurtasının toptan teslimlerindeki KDV oranı %1’e indirilmiş, fakat perakende teslimlerinde ise KDV oran %8 olarak kalmıştır.

– Yine (I) sayılı listenin 6’ncı sırasında yapılan değişiklikle, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine tesliminde KDV oranı %1’e düşürülmüştür.

– (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal Ve Hizmetler” başlıklı bölümüne aşağıdaki liste eklenmiş, böylece listede yer alan mobilya ürünlerinin teslimlerde KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüştür.

9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışmdan
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletti oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal İskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar

 

Share: