Bülten: 2019-68 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 Olarak Yeniden Belirlendi

Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Karar’a ekli;

–  I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,

– II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,

– Bu listelerde yer almayanlar için % 18

oranında KDV uygulanmaktadır.

02.10.2019 Tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1594 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a ekli (II) sayılı listenin  “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER”  bölümüne eklenen  32. Sıra ile, aşağıda sayılan bazı avukatlık hizmetlerinin teslimindeki KDV oranı, 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  % 18’den % 8’e indirilmiştir.

Bu şekilde KDV oranı indirilen avukatlık hizmetleri aşağıdaki gibidir;

-Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işleri ile ilgili avukatlık hizmetleri,

-Vesayet davaları ve işleri ile ilgili avukatlık hizmetleri,

Bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri.

Buna göre, yukarıda yer alan avukatlık hizmetlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanacak,  yukarıda yer alanların dışında kalan avukatlık hizmetleri için ise KDV oranı eskiden olduğu gibi %18 olarak (genel oranda) uygulanacaktır.

Bazı avukatlık hizmetlerinin tesliminde yapılan bu düzenleme, başta Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler olmak üzere benzeri hizmet sunan diğer serbest meslek mensuplarında da haklı bir beklenti oluşturmuştur. Nitekim emek ve beyin gücüne dayalı olarak üretilen müşavirlik hizmetinin maliyeti oluşurken yeterince KDV yüklenilemediği için teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV kimi zaman olduğu gibi ödenecek vergiye dönüşmekte bu da emek yoğun sektörlerde aşırı vergi yükü oluşturmaktadır. O sebeple bu tür bir düzenlemenin sadece bir meslek grubuna ve sadece belirli hizmetlere değil benzeri hizmetleri sunan tüm serbest meslek erbaplarına getirilmesi daha adil olacaktır.

Share: