Bülten: 2019-40 Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi hükmü uyarınca, elde edilen mevduat faizleri stopaja tabi olup buna ilişkin stopaj oranları 2006/10731 Sayılı Karar ile belirlenmiştir.

01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahsi geçen 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine“iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,” cümlesi eklenmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesap türleri için uygulanacak stopaj oranı, 1 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, % 0 (sıfır) olarak belirlenmiş olup diğer hesap türleri için uygulanmakta olan stopaj oranlarında herhangi bir değişkilik yapılmamıştır.

Son duruma göre mevduat türleri itibariyle geçerli olan stopaj oranları aşağıdaki gibidir.

Hesap Türü Stopaj Oranı
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda 15%
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 12%
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10%
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0%

 

Share: