Bülten: 2019-31 KDV, ÖTV ve Tapu Harçlarında Yapılmakta Olan İndirim Süreleri Yeniden Uzatıldı

Geçtiğimiz yıl içersinde ABD’nin başta Çin olmak üzere dünyanın bir çok ülkesi ile girdiği ticaret savaşlarının etkileri ülke ekonomilerinde üzerinde giderek artan şekilde hissedilmeye başlanmış, rahip krizi ile birlikte Ülkemiz üzerindeki etkisi ise iktisaden izah edilemeyen şekilde gerçekleşen kur atakları ile zirve yapmıştı.  O dönemde bu çatışmanın ne zaman ne şekilde son bulacağı belli olmadığı için Hükümet tarafından bir dizi ekonomik tedbirler alınmış, bu kapsamda; otomotiv, mobilya ve inşaat gibi özellikle ihracata ve istihdama direk ve ciddi oranda katkı sağlayan sektörlerde geçici süreyle vergi indirimine gidilmiş, gelişmelere binaen indirim süreleri yenilenerek uzatılmıştı.

31.12.2018 tarihinde son bulacak bu indirimlere ilişkin süreler görülen lüzum üzerine daha önce 31.03.2019 olarak revize edilmişti.

Bu defa 21 Mart 2019 tarlihli Resmi Gazetede yayımlanan 843 sayılı Karar ile bahsi geçen sektörlerdeki vergi indirimleri 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2019 olarak yeniden revize edildi.

Buna göre;

 1. Tapu harçlarında indirim uygulamasında son durum: Daha önce alıcıdan binde yirmi ve satıcıdan binde yirmi olmak üzere (KDV hariç) toplam işlem bedeli üzerinden binde kırk (% 4) oranında alınan tapı harcı, binde yirmiden binde onbeşe düşürülmüş, böylece alıcıdan ve satıcıdan toplamda %4 yerine % 3 oranında tapu harcı alınması kararlaştırılmıştı. En son 31/03/2019 tarihine devam etmesi öngörülen bu indirimin süresi bu defa alınan Karar ile 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmış oldu. Son durum itibariyle 2019 yılının sonuna kadar tapu işlemleri üzerinden toplamda %4 yerine %3 oranında indirimli tapuca harcı alınacaktır.
 2. Konut ve İşyeri teslimlerindeki KDV indirimi uygulamasında son durum: Daha önce %18 oranında katma değer vergisine tabi konut ve işyeri teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiş, 2018 yılının sonunda sona eren bu uygulama görülen lüzum üzerine 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa alınan Karar ile KDV indirim uygulamasının süresi 31.12.2019 olarak revize edilmiş oldu. Son durum itibariyle normalde %18 oranında katma değer vergisine tabi olan konut ve işyeri teslimlerinde KDV oranının 2019 yılının sonuna kadar %8 olarak uygulanmasına devam edilecektir.

Diğer taraftan bu değişiklik %8 ve %18’lik orana tabi konut teslimleri için geçerli olup öteden beri %1 oranında KDV’ye tabi olan konut satışları bu değişiklikten etkilenmemektedir. Nitekim net alanı 150 metrekarenin altındaki olan ve aşağıda aranan özellikleri taşıyan konut teslimleri, eskiden olduğu gibi halen %1 oranında KDV’ye tabidir.

Buna göre; Yapı ruhsatı 01.01.2013- 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış bulunan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013-31.12.2016 tarihleri arasında yapılan konut inşaatı projelerindeki net alanı 150 metrekarenin altında olan ve,

 • 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirler dışında olan,
 • 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki,
 • 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılmayan,
 • Lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere inşa edilen konutlarda yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerinde yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare değeri; 500 TL’den az (500 TL hariç) olan, konutlar ile yapı ruhsatı 1.1.2013 tarihinden önce alınmış bulunan,

konutların tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

 1. Mobilya Sektöründeki KDV indirimi uygulamasında son durum: Benzer şekilde normalde %18 oranında katma değer vergisine tabi olan bu sektörde KDV oranı %8’e indirilmiş ve bu uygulamanın süresi 31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa alınan Karar ile bu uygulamanın süresi ise 30 Haziran 2019 tarihine kadar yeniden uzatılmış oldu.

Diğer taraftan, mükellefler indirimli orana tabi işlemlere ait iade hesabına bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri malları dahil edemeyeceklerdir. Daha doğrusu indirimli orandaki bu teslimlere ilişkin KDV iadesi alınması söz konusu olamayacaktır.

 1. Ticari araç teslimlerindeki KDV indirimi uygulamasındaki son durum: Alınan tedbirler kapsamında (Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan) kamyon, kamyonet, minübüs gibi bazı ticari araçların teslimindeki %18 KDV oranı %1’e indirilmiş ve bu indirim 31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa alınan Karar ile bu uygulamanın 30/06/2019 tarihine kadardevam etmesi kararlaştırılmıştır.
 2. Binek Otomobillerdeki ÖTV indirimi uygulamasında son durum: Daha önce 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 5’inci Maddesine göre, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 06/06/2002 tarihli Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranları 287 nolu Karara ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiş daha sonra bu uygulama da 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bahsi geçen ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaraları malların ise binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar olduğu görülmekteydi.

Bahsi geçen değişiklikten önceki oranlar ile Kararda yer alan ve 31/03/2019 tarihine kadar geçerli geçici oranlar karşılaştırıldığında esas olarak insan taşımak üzere tasarlanmış binek otomobil ve benzeri araçların ÖTV oranlarında indirime gidildiği görülmüştü.

Nitekim en dikkat çeken durum ise indirim motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen araçlarda %15’e varan oranlarda ÖTV indirimine gidilmişti.

Bu defa bu uygulamanın süresinin de 30/06/2019 tarihinde kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir.

 1. Motorsikletten alınan ÖTV’nin sıfırlanması uygulamasında son durum: 2018 Yılının Şubat ayı içerisinde motor hacmi 250 cc’ye kadar olan motosikletler için ÖTV’nin yüzde 22’den yüzde 8’e indirilmesi yönünde karar alınmış akabinde enflasyonla topyekün mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla alınan kararlar kapsamında motosikletten alınan ÖTV önce 3 ay süreyle sıfırlanmış bu defa, 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Gazetede yayımlanan 540 sayılı karar ile;

– Motor silindir hacmi 250 cc’yi geçmeyen motorsikletler,

– Motor gücü 20 kw’ı geçmeyen elektrikli bisiklet/motorsiklet tarzı taşıtlar ile,

– Sürekli nominal gücü 250 watt’ı geçmeyen, yardımcı bir elektrik motoru olan, pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerli taşıtlar,

için 01.01.2109- 31.03.2019 (bu tarih dahil) tarihleri arasında ÖTV oranının %0 olarak uygulanmasına, (bu malların satışından ÖTV alınmamasına) karar verilmişti.

Bu defa bu uygulamanın da 30/6/2019 tarihine kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir.

 1. Bir kısım beyaz eşyadaki ÖTV sıfırlanması uygulamasında son durum: Daha önce alınan kararlar ile ÖTV Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan bazı mallara ilişkin %6,7 oranındaki ÖTV sıfırlanmış ve bu uygulamanın da 31 Mart 2019 tarihine kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Benzer şekilde alınan Karar ile, bahsi geçen listede yer alan ve beyaz eşya olarak adlandırılan klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcı gibi emtilardaki ÖTV sıfırlaması uygulamasının da 30/06/2019 tarihine kadar devam etmesine karar verilmiştir.

Bahsi geçen düzenlemelerin yer aldığı 843 sayılı Karar ektedir.

Bülten 2019-31 Eki 843 Sayılı Karar

Share: