Bülten: 2019-08 Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemesinde Esas Alınacak Kurların Tespit ve İlan Edildiği 505 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK’nun 280’inci maddesinde yabancı paraların değerlemesiyle ilgili olarak, “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeye göre yabancı paraların değerleme ölçüsü, borsa rayicidir. Diğer taraftan Ülkemizde döviz alım ve satımı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararla yapılan değişikliklerle genel olarak serbest bırakılmış olup henüz yabancı para borsası kurulmamıştır. O nedenle de yabancı paraları değerlemede uygulanacak kurlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca değerlemenin yapılacağı Aralık ayının son günü itibariyle TC Merkez Bankasından almak suretiyle Resmi Gazetede yayımlanarak tespit ve ilan edilmektedir.

 

Bakanlık bu şekilde efektif ve döviz alış olmak üzere iki farklı kur ilan etmekte olup efektif alış kurları, mükelleflerin nakit (banknot)  yabancı paraları için uygulanmaktadır. Bankada mevcut yabancı paralar  da efektif alış kuru ile değerlenmekte, döviz alış kurları ise yabancı para cinsinden düzenlenen mektuplar, senetler, kıymetli evraklar gibi nakit olmayan yabancı paralar için uygulanmaktadır.

 

Bakanlıkça kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmekte olup bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan vergi uygulamaları bakımından bankaların Bakanlıkça belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 505 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paralar için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2018 tarihinde yapılacak değerlemelere esas kurları aynı Kanunun 280’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanarak tespit ve ilan etmiştir.

 

Döviz ve efektif kurlarının yer aldığı tebliğ eki tablo ile Tebliğ metni aşağıdaki gibidir.

 

Sıra No Dövizler Kur (TL)
1 1 ABD Doları 5,2609
2 1 Arjantin Pesosu 0,13746
3 1 Arnavutluk Leki 0,04894
4 1 Avustralya Doları 3,7026
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 3,1039
6 1 B.A.E. Dirhemi 1,4336
7 1 Bahama Doları 5,2657
8 1 Bahreyn Dinarı 13,9699
9 1 Bangladeş Takası 0,06288
10 1 Barbados Doları 2,6307
11 1 Yeni Belarus Rublesi* 2,4384
12 1 Bolivya Bolîviyanosıı 0.76203
13 1 Bosna Hersek Markı 3,0549
14 1 Botsvana Pulası 0.49181
15 1 Brezilya Reali 1,3655
16 1 Bulgar Levası 3,0649
17 1 Burundi Frangı 0,00294
18 1 Cezayir Dinarı 0,04448
19 1 Çek Korunası 0,23428
20 1 Çin Yuanı 0,76203
21 1 Danimarka Kronu 0,80604
22 1 Dominik Pesosu 0,10425
23 1 Endonezya Rupisi 0,00036
24 1 Etiyopya Bîrri 0,18786
25 1 Fas Dirhemi 0,55227
26 1 Filipin Pesosu 0,10003
27 1 Gana Yeni Sedisi 1,07903
28 1 Guatemala Quetzali 0,68076
29 1 Guyana Doları 0,02518
30 1 Güney Afrika Randı 0,36668
31 1 Güney Kore Wonu 0,00471
32 1 Güney Sudan Lirası 0,03428
33 1 Gürcistan Larisi 1,9796
34 1 Haiti Gourdesi 0,06811
35 1 Hırvatistan Kunası 0,81474
36 1 Hindistan Rupisi 0.07527
37 1 Honduras Lempirası 0,21585
38 1 Hong Kong Doları 0,6723
39 1 Irak Dinarı 0,00441
40 1 İngiliz Sterlini 6,6528
41 100 İran Riyali 0,01246
42 1 İsveç Kronu 0,58442
43 1 İsviçre Frangı 5,3352
44 1 İzlanda Kronu 0,04533
45 100 Japon Yeni 4,7547
46 1 Kanada Doları 3,8611
47 1 Katar Riyali 1,4368
48 1 Kazakistan Tengesi 0,01382
49 1 Kolombiya Pesosu 0,00161
50 1 Kosta Rika Kolonu 0,00875
51 1 Kuveyt Dinarı 17,227
52 1 Laos Kipi 0,00062
53 1 Lesotho Lotisi 0,36672
54 1 Liberya Doları 0,03309
55 1 Libya Dinarı 3,7771
56 1 Lübnan Lirası 0,00349
57 1 Macar Forinti 0,01877
58 1 Makedonya Dinarı 0,09819
59 1 Malezya Ringgiti 1,2681
60 1 Meksika Pesosu 0,26811
61 1 Mısır Lirası 0,29434
62 1 Moldova Leyi 0,30838
63 1 Nepal Rupisi 0,04705
64 1 Nijerya Nayrası 0,01714
65 1 Nikaragua Kordobası 0,16222
66 1 Norveç Kronu 0,60072
67 1 Özbekistan Somu 0,00063
68 1 Pakistan Rupisi 0,03739
69 1 Panama Balboası 5,2657
70 1 Paraguay Guaranisi 0.00088
71 1 Peru Yeni Solu 1,5581
72 1 Polonya Zlotisi 1,4034
73 1 Rumen Leyi 1,2866
74 1 Rus Rublesi 0,07534
75 1 Sırbistan Dinarı 0,0511
76 1 Singapur Doları 3,8543
77 1 Somali Şilini 0,0091
78 1 Sri Lanka Rupisi 0,02877
79 1 Sudan Lirası 0,1106
80 1 Suriye Lirası 0,01022
81 1 Suudi Arabistan Riyali 1,4024
82 1 Şili Pesosu 0,00757
83 1 Tayland Bahtı 0,16172
84 1 Tayvan Doları 0,17164
85 1 Tunus Dinarı 1,7651
86 1 Türkmenistan Maııatı 1,5066
87 1 Ukrayna Hryvnası 0,19003
88 1 Umman Riyali 13,677
89 1 Uruguay Pesosu 0,16295
90 1 Ürdün Dinarı 7,4201
91 1 Venczucla Boiivarı Fuertesi 0,00002
92 1 Yemen Riyali 0,0211
93 1 Yeni İsrail Şekeli 1,3972
94 1 Yeni Zelanda Doları 3,5364
95 1 Zambiya Kvaçası 0,44156
96 1 Euro 6,028
     
Sıra No Efektifler Kur (TL)
1 1 ABD Doları 5,2573
2 1 Avustralya Doları 3,6856
3 1 Danimarka Kronu 0,80547
4 1 Euro 6,0238
5 1 İngiliz Sterlini 6,6482
6 1 İsveç Kronu 0,58401
7 1 İsviçre Frangı 5,3272
8 100 Japon Yeni 4,7371
9 I Kanada Doları 3,8468
10 1 Kuveyt Dinarı 16,9686
11 1 Norveç Kronu 0,6003
12 1 Suudi Arabistan Riyali 1,3919

 

 

 

2 Şubat 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30674
TEBLİĞ
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 505)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Esas alınacak kurlar

MADDE 3 – (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2018 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi

MADDE 4 – (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2018 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

Share: