Bülten: 2019-03 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. Maddesinde değişiklik

18.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7161 No’lu Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25’inci maddesinde 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” olarak değiştirilmiştir.”

Bu madde değişikliği ile işten çıkış tarihinden önceki 120 gün içinde aşağıdaki durumlarda dahi eksik günü olanlar diğer şartları da sağlamış olmaları durumunda işsizlik ödeneği almaya hak kazanılabilecektir.

 • Devamsızlık
 • Ücretsiz izin
 • İşten çıkış tarihinde çalışmama
 • Kısmi süreli çalışma
 • İstirahat

Böylelikle yapılan yeni düzenleme işten çıkış tarihinden önce 120 gün için prim ödenmesi şartı ortadan kaldırılarak sigortalı olarak bildirilmiş olma yeterliliği getirilmiştir.

İşsizlik ödeneği alabilmenin diğer şartları:

 1. Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şartı ile;
 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

 1. SGK işten çıkış kodu;
  • 04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
  • 05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
  • 12-Askerlik
  • 15-Toplu işçi çıkarma
  • 17-İşyerinin kapanması
  • 18-İşin sona ermesi
  • 23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
  • 24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
  • 25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
  • 27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
  • 28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
  • 31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
  • 32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
  • 33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
  • 34– İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
  • 40-696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

Kodlarından biri ile işten çıkış yapılması durumunda işsizlik ödeneği almaya hak kazanılmaktadır.

 

Share: