Bülten: 2018-47 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 618,60 TL Oldu

Bülten: 2018/47
31.12.2018

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 618,60 TL Oldu

9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 320)” ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 170 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti.

Dönem içerisinde zamansızca yapılan bu değişikliğe yol açan nedenler ile yolcu beraberi gelen telefonun kayda alma sürecindeki prosedür 2018-32 Seri Nolu bültende izah edilmişti.

Aynı bültende bu tutarın 01.01.2019 tarihinde diğer vergilerle birlikte yeniden değerleme oranında artırılarak (mevcut enflasyon verilerine göre) muhtemelen 600 TL gibi olacağı ifade edilmişti.

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanlığı 30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit etmişti.

Böylece yurtdışından getirilen cihazların IMEI kayıt işlemleri sürecinde ilgili pasaport sahibinin adı ile bankaya yatırılan ve BTK tarafından IMEI Kayıt Harç Ücreti olarak alınan ücretler tutar, 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 500 TL’den 618.60 TL’ye yükseldi.

Bu şekilde IMEI kaydı yaptırmak isteyen kullanıcıların Türkiye’ye giriş yaptıktan sonraki 120 gün içerisinde kendi pasaportları ile IMEI kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmekte olup buna ilişkin detaylar 2018-32 Seri Nolu bültenimizde yer almaktadır.

Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan ve 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan 17 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi  tutarının da (2018 yılı için %23,73 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak)  01 Ocak 2019 tarihinden itibaren 65,00 TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Share: