Bülten: 2018-45 Enflasyonla topyekün mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha devam edeceğine dair kararlar yürürlüğe girdi

Bülten: 2018/45
31.12.2018

Enflasyonla topyekün mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha devam edeceğine dair kararlar yürürlüğe girdi

31 Ekim 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile;

– Konut ve işyerlerine ilişkin tapu işlemlerinde uygulanan tapu harcı oranının toplamda yüzde 3 olarak uygulamasına yıl sonuna dek devam edilmesine,

– Konut teslimlerindeki KDV oranının %18’den % 8’e indirilmesi uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilmesine,

– Mobilya sektöründe KDV oranının yıl sonuna yüzde % 18′ yerine % 8 olarak uygulanmasına,

– Ticari araçlarda KDV oranının yıl sonuna kadar %18′ yerine %1 olarak uygulanmasına,

– Binek otomobillerdeki ÖTV uygulamasında 15’er puana kadar indirim yapılmasına,

–  Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfırlanmasına

karar verilmiş, konu başlıkları itibariyle uyguma detaylarına 2018-25 Seri Nolu Bültenimizde yer almıştı.

Bu defa yılın son gününde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Bakan Albayrak’ın enflasyonla topyekün mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha devam edeceği yönündeki beyanının basın ve sosyal medya yoluyla duyurulmasının ardından 31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı 4. Mükerrer Gazetede yayımlanan Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar ile bu düzenlemeler hayata geçti. Böylece yukarıda konu başlıkları itibariyle yer alan ve detaylarına 2018-25 Seri Nolu Bültenimizde yer verdiğimiz indirimlerin uygulanma süresi 31 Aralık 2018 yerine 31 Mart 2019 olarak revize edilmiş oldu.

Share: