Bülten: 2018-44 Köprü geçiş cezaları affedildi

28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bu tarihte yürürlüğe giren  (27/12/2018 tarih ve 7159  sayılı) Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan düzenlemelere araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygu­lanmayacak, ödeyenlere iade edilecek.

Buna göre, 7159 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici madde ile; 02/11/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe (28.12.2018’e) kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olan cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılarak ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecek, ayrıca söz konusu cezalar kapsamında daha önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve iade edilecektir.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezalar 2019’da artırılmayacak, mevcut cezalar aynı tutarda uygulanmaya devam edecek, bu tutarlara 2019 yılı için yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Share: