Bülten: 2018-36 27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi ile hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalardaki taksit sınırını yeniden belirlendi

 

Bülten: 2018/36 28.11.2018

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi ile hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalardaki taksit sınırını yeniden belirledi. Hemen akabinde Ticaret Bakanlığı da cep telefonu satışlarındaki taksit sayısını buna uygun şekilde güncelledi.

BDDK Tarafından hazırlanan ve 27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapan yönetmeliklerle, cep telefonu satışlarına ve hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtiçi harcamalarına ilişkin kredi vadesi ve kredi kartı taksit sayısı yeniden belirledi.

Buna göre banka kartları, kredi kartları ve kredi işlemleri ile finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenleyen yönetmeliklerde değişiklik öngören yönetmeliklere göre taksit sayısı;

– Tablet ve bilgisayar satışlarında 6 ayı,

– Fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ayı,

– Fiyatı 3,500 TL’ye kadar olan cep telefonu satışlarında ise 12 ayı

aşamayacak.

Diğer taraftan, ilgili Yönetmeliklere eklenen geçici maddeler ile fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarındaki 6 aylık sınır 31.12.2019 tarihine kadar 12 olarak uygulanacak. Diğer bir ifade ile yıl sonuna kadar tüm cep telefonlarında taksit sayısı 12 ay olarak uygulanacak. 01 Ocak 2019 tarihinden sonra ise fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarındaki taksit sayısı yeniden 6 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

Benzer şekilde yine ilgili Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 9 aya çıkarıldı.

BDDK’nın, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkartan düzenlemesinin hemen ardından, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de 28 Kasım 2018 tarih ve 30609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 6 ay olacak.

Benzer şekilde Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle fiyatı 3 bin 500 TL’yi aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019’a kadar 12 ay olarak uygulanacak, 01 Ocak 2019 tarihinden sonra ise aksi yönde bir gelişme olmaz ise bu ürünlerde taksit sayısı yeniden 6 ay olarak uygulanacak.

İlgili Yönetmeliklerde değişiklik yapan Yönetmelik maddeleri ile değiştirilen maddelerin değişmeden önceki hallerine ilişkin karşılaştırma ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir;

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

                              BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.”  ibaresi “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

 

ESKİ HALİ YENİ HALİ DEĞERLENDİRME
“cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” – Tablet ve bilgisayar alımlarına ilişkin kredilerde 6 aylık vade aynen korunmuştur.

 

– Fiyatı 3.500,00 TL’ye kadar olan cep telefonlarına ilişkin kredilerde vade 12 aya çıkartılmıştır.

  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır.”

 

– Fiyatı 3.500,00 TL’nin üzerinde olan cep telefonlarına ilişkin kredilerde vade bu yılın sonuna kadar 12 ay olarak uygulanacak olup 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise yeniden 6 ay olarak uygulanacaktır.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN

KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” ibaresi “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

 

ESKİ HALİ YENİ HALİ DEĞERLENDİRME
cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” – Tablet ve bilgisayar alımlarına ilişkin kredilerde 6 aylık vade aynen korunmuştur.

 

– Fiyatı 3.500,00 TL’ye kadar olan cep telefonlarına ilişkin kredilerde vade 12 aya çıkartılmıştır.

  GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 11/A maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır.”

 

– Fiyatı 3.500,00 TL’nin üzerinde olan cep telefonlarına ilişkin kredilerde vade bu yılın sonuna kadar 12 ay olarak uygulanacak olup 01 Ocak 2019 tarihinde itibaren ise yeniden 6 ay olarak uygulanacaktır.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.”

 

ESKİ HALİ YENİ HALİ DEĞERLENDİRME
“(7) [Birinci Cümle] Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

[İkinci Cümle] Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.

 

 

 

[Üçüncü Cümle] Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[İkinci Cümle] “Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.”

 

Birinci Cümle aynen korunmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan değişiklikle hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Cümle aynen korunmuştur.

 

 

Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki süre; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

……….

ESKİ HALİ YENİ HALİ DEĞERLENDİRME
MADDE 12/B- [Birinci Fıkra] (1) Perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

[İkinci Fıkra] (2) Birinci fıkradaki süre; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar, tablet bilgisayar ve cep telefonu satışlarında altı ay altı ay olarak uygulanır.”

 

 

 

[Üçüncü Fıkra] (2) Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[İkinci Fıkra] (2) Birinci fıkradaki süre; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Fıkra aynen korunmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Fıkrada yapılan değişiklik ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi 12 aydan 6 ay indirilmiş oldu.

 

 

Üçüncü Fıkra aynen korunmuştur.

 

  “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olan taksitlendirme süresi 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır.”

 

Benzer şekilde Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019’a kadar 12 ay olarak uygulanacak, 01 Ocak 2019 tarihinden sonra ise aksi yönde bir gelişme olmaz ise tekrar 6 ay olarak uygulanacaktır.

Diğer bir ifade ile yıl sonuna kadar tüm cep telefonu satışlarında taksit süresi 12 ay olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share: