Bülten 2018-29 2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2018 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir

Bülten: 2018/29
02.11.2018

2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2018 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’ne göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebileceği ifade edilmiştir.

Tebliğde iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabileceği belirtilmiştir. Üç aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde ise iade talebi en erken izleyen yılın ilk üç aylık, en geç üçüncü üç aylık vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabileceği açıklanmıştır.

Buna göre, 2017 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade talebinin Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesinin verileceği en son tarih olan 24 Aralık 2018 tarihine kadar talep edilmesi gerekmekte olup bu tarihe kadar iade talebinde bulunmayan mükellefler bu haklarını kaybedeceklerdir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan düzenlemeye göre, süresinde (2018/Ocak-Kasım arası) ve usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla, sonraki yıllarda (2017 yılı için 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren) bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi ile iade talebinde bulunmaları söz konusu değildir.

Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olmakla birlikte artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilecektir.

Bu nedenlerle, iade tutarının tam ve doğru hesaplanarak beyan edilmesi önemlidir. Fazla beyan edilen iade tutarının düşürülmesi amacıyla düzeltme beyannamesi verilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Share: